Powered by Seat

HOPRG_1515a

„Před rokem mi náhle zemřel syn. Úplně se mi tím změnil život, celý systém hodnot. Dříve jsem byla hodně aktivní, až mi syn říkával: ‚Mami, kroť se, není ti dvacet!‘ Dělala jsem v bytovém družstvu, v různých spolcích. Tohle vše jsem vypustila, už mi to dnes nedává žádný smysl. Vidíte – jak se člověk změní, aniž by chtěl. Doufám, že se z toho ještě dostanu.“

„Vnučky se mi velmi snaží pomoct. Snaží se dodržovat různé oslavy a svátky, události, kdy jsme se všichni scházeli. Já to moc oceňuji. Ale ten podstatný člověk tam chybí.“

„Měli jsme hodně blízký vztah. Říkal mi o sobě všechny věci, hodně mne chránil. Říkala jsem mu: ‚Ty jsi celej táta.‘ S tím jsem se tedy rozvedla, ale syn po něm převzal spoustu projevů. Třeba neexistovalo, aby za mnou přišel bez kytky. A je zajímavé, že zrovna tak to dělají ty jeho holky. Pokaždé, když za mnou přijdou, pro mě mají kytku.“

/

„My son died last year. In that moment my life changed completely, my whole system of values. I used to be very active before, to the point that my son used to tell me: ‚Mom, slow down, you’re not 20 anymore!‘ I was active in a housing association, in various clubs. I cut all of that out, such things makes no sense to me anymore. You see – how a person changes, without meaning to. I hope that I will still manage to get out of this.“

„My granddaughters try hard to help me. They try to keep celebrating various holidays and name days, the events when all of us used to meet. I really appreciate their effort. But the significant person is not there anymore.“

„We had a very close relation. He used to tell me everything about his life and he was very protective of me. I used to tell him: ‚You are just like your Dad!‘ Even though I divorced him, my son adopted many of behavior patterns. For example, there was no way he would ever come to visit me without a flower. And what’s interesting, his girls do it the same way. Every time they come, they have a flower for me.“