Powered by Seat

HOPRG_1511c

„Vystudovala jsem práva, chvíli je dělala a pak se mi narodily děti a já s nimi chodila plavat. Začalo mě to bavit, začala jsem si tím přivydělávat a po několika letech jsme si s kolegyní založily vlastní klub plavání pro děti. Od začátku jsme si řekly, že nechceme dělat nic masového. Protože milujeme kontakt s lidmi – líbí se nám, že každého klienta známe jménem, že ke každému můžeme přistupovat individuálně, i to, že se nám lidé svěřují se svými problémy. Protože prostředí bazénu je hrozně intimní. Všichni jsme tam v plavkách, rodiče mají blízký kontakt s dětmi, hodně se odhalují. I když tam přijdou velcí chlapi a vlezou si s dětmi do vody, tak najednou působí úplně jinak. A děti si tam často utváří své vůbec první vztahy. Po plavání často sedíme, povídáme, jdeme na oběd. Chodíme i k lidem domů, tam s miminky plaveme ve vaně. Jsou to krásné okamžiky. To si vždy říkám, jak nám ti lidé důvěřují. Otevřou nám dveře, svěří nám to malé miminko a nechají nás, ať s ním pracujeme.“

„Vždy říkám, že jsme psychologové celé rodiny. Mě psychologie vždy bavila a chtěla jsem učit, a tak se mi to v této práci spojilo. Ono se řekne ‚plavání pro děti‘, ale je to ‚všechno dohromady‘.“

/

„I graduated from law school and worked in the field for a while. Then I had kids and I used to go swimming with them. I really enjoyed it, had it as a part-time job and after several years, me and my friend founded our own swimming club for kids. We were clear we didn’t want to do anything for masses. Because we love interacting with people – we like the fact that we know each client by his or her name, that we can approach our clients individually and that we can share problems they face. The environment of a swimming pool is rather intimate. Everyone wears just a swimsuit, the parents have a close contact with their kids; they reveal a lot. Even when you have big guys come in, they go into the water with their kids and suddenly you get a totally different impression. Kids usually create their very first relationships there. After a swimming class, we usually sit around, chat a little bit or go for lunch together. Sometimes we go to other people’s homes and we swim with their babies in bathtubs. Those are beautiful moments. I always enjoy the trust that we have. They open their doors, trust their babies with us and let us work with them.“

„I always say that we are psychologists of entire families. I have always been interested in psychology, I wanted to teach and it all came together in this job. You can call it ‚swimming for kids‘ but it’s rather ‚everything altogether’.“