Powered by Seat

HOPRG_1518a

„Nedokážu si představit svou budoucnost příliš dopředu. Ale je to vlastně hrozně příjemné, protože já jsem vždy byla taková, že jsem plánovala, jak to všechno v mém životě bude, a jak to bude takové tradiční. Jsem z menšího města, maminka učitelka, tatínek a babičky technici, takže všechno vždy muselo být dost klasické. Dlouho jsem si myslela, že splním požadavky na nejstarší dítě v rodině – že vystuduji vysokou školu a pak, že se hned vdám a budu mít děti. Vysokou už mám za sebou, už jsem se vdala. A už jsem se stihla rozvést.“

„Tím mi to plánavání padlo. A postupně se mi začalo dařit odpoutat se od různých představ o tom, jak by se věci měly dělat. Předtím jsem se v práci dlouho snažila vecpat do nějakých škalutek, někomu vyhovět . Vše, co jsem dělala, záviselo na tom, co na to řeknou ostatní. Po čase jsem z toho byla zničená a vystresovaná. Nevěděla jsem, co dělat, a tak jsem teď na jaře jednou zašla za kartářkou. Ta mi řekla, že je to jednoduché – že mám dělat jen to, co mi dělá radost. Poradila mi, ať se tím dva měsíce řídím. Takže jsem dala výpověd v práci, začala přemýšlet pozitivně a vymyslela si, že pojedu na dovolenou. Udělala jsem si úžasné léto. A i když včera skončilo, tak jsem asi schopná držet si to v sobě dál. Jsem teď na volné noze a konečně začínám dělat věci, co jsem vždy chtěla. Mám z toho radost. Lidé, co mě dlouho neviděli, říkají, že vypadám mnohem líp než dřív.“

/

„I cannot really imagine my distant future at the moment. But it’s actually a very nice feeling for me. Because I always used to plan everything about my life, how would it look like. My vision was quite traditional. I grew up in a small town, my mom was a teacher, my dad and my grandmothers were technicians, and so everything always had to be quite conventional. For a long time I thought I had to fulfill the role of the eldest child of the family – to graduate from an university and then get married and have children. I did graduate from an university, I did get married. But I’ve also managed to get divorced already.“

„At that moment I stopped to plan my future. And gradually I managed to set myself free from various ideas about how things should be done. For a long time I tried to fit into prepared pigeonholes at work, to satisfy somebody else. Everything I did depended on my notion of what other people would say. After some time I was all tired and stressed out. I didn’t know what to do and so one spring day I went to see a fortune-teller. She told me that the solution was easy – that I should do only the things that make me happy. She advised me to follow this principle for two months. So I quit the job, started to think positively and went on a holiday. I had a wonderful summer. And even though summer ended yesterday, I think I am able to hold onto these things. I am a freelancer now and I finally start to do things I always wanted. That makes me happy. People around me who saw me after a long time tell me that I look much better than before.“