Powered by Seat

HOPRG_1497a

„We met four years ago, when we were both studying at a university in Malaysia. We are already married, but so far we lived together for only a short time. Because first he went to study to UK for two years. Then he came back, we got married and this time I went to UK to study.“

„Now she finished her studies, I came to visit her in Manchester and we decided to travel around Europe. This trip basically marks the end of our long-distance relationship.“

Did you find your relationship to be any different, now that you are at one place?
„You know, when you are on Skype or WhatsApp, you sometimes tend to switch between windows and look at something else when you speak to somebody. You may not be paying attention at all times. When we got back together, I thought things are going to be the same. So I kept looking at the screen when she spoke to me. There was a lot of scolding.“

/

„Potkali jsme se před čtyřmi lety, kdy jsme oba studovali doma v Malajsii na univerzitě. Už máme po svatbě, ale zatím jsme spolu žili jen velmi krátkou dobu. Protože nejprve odjel do Velké Británie on, na dva roky. Pak se vrátil, my se vzali a pak jsem jela studovat do Británie já.“

„Teď dokončila školu, já za ní přijel do Manchesteru a rozhodli jsme se společně projet Evropu. Tahle cesta v podstatě zakončuje náš vztah na dálku.“

Zjistili jste, že se váš vztah nějak proměnil, když jste teď společně na jednom místě?
„Víte, když se s někým bavíte přes Skype či WhatsApp, tak někdy máte sklon přepínat mezi různými okny na obrazovce. Ne vždy se plně věnujete tomu, co vám ten druhý říká. Když jsme se teď znovu sešli, tak jsem si myslel, že to bude stejné. A dál jsem se tedy díval na obrazovku, když na mě mluvila. Hodněkrát jsem to pak schytal.“