Powered by Seat

HOPRG_1522a

„O čem přemýšlím? Já to řeknu takhle – já jsem ujetá na křížovky. Já prostě furt luštím, luštím, luštím! Ale musím říct, že ne vždycky je ta tajenka zajímavá. Jedna se mi ale líbila: ‚Zbraň muže je kolt, zbraň ženy dekolt.‘“

„Já jsem vždy znala hodně vtipů, lumpárny jsem si pamatovala. Tak já vám třeba řeknu: Přijde paní nazpátek ke gynekologovi a říká: ‚Pane doktore, nenechala jsem si tady kalhotky?‘ Doktor se podívá a říká: ‚Milostivá, tady nic není.‘ Ona na to: ‚Děkuju, tak já se zeptám ještě u zubaře.‘“

/

„What am I thinking about? Let me put it this way – I am crazy about crossword puzzles. I just do them all the time. But I have to say that the solution of the puzzles is not so interesting sometimes. There was one I liked though: ‚A weapon of man is a colt, a weapon of woman is a decollete.’“

„I always knew a lot of jokes, I had a good memory for shenanigans. Let me tell you this one: A woman comes back to a gynecologist and says: ‚Doctor, did I leave my panties in here?‘ The doctor looks around and says: ‚No, madam, there is no such thing.‘ And she says: ‚Thanks, I’ll go and ask at the dentist’s.’“