Powered by Seat

First, the man explained to me why he doesn´t want his picture to be taken:
„I am a Jew and in the synagogue there is nothing, only the name of God written in hebrew.“
He also spoke about keeping his anonymity in the city. So what about if I take a picture of your hand carrying the grapes, I asked.
„That is good, because then you see that this is our healthy earth. In this city, there is evermore bigger cars, but people complain that all the food is so expensive and they buy – I see it in many countries – they buy the cheapest eggs, because that is for them the best. But the cheapest eggs, that is animals that are suffering. Because they are not out, they cannot lay in the sun, took a bath in a sand or just be happy there. Because happy chicken have also happy eggs and it is good for you to be in touch with a circle of life. I am 70 and I do this already for more than fifty years, because I ´ve seen too much spraying … it is cheap and it is very efficient, but it is no good for the Earth and it is no good the the children not yet born, because that is our responsibility … This is 60 crowns. If you have a family, you think twice about it. But if they calculate the real price, then this would be cheaper. And then … it is finished, because then the people will buy this and the farmers will change. It will come … here it is years behind, in Denmark it is full, in Holland it is also – many, many big shops only with this. And people buy … but that´s the thing: This country … it is only 25 years of independence, of freedom and then there are some other things which are more important now. It will come in the future.“

/

Nejprve mi vysvětlil proč se nenechá vyfotit:
„Jsem Žid a v synagoze není nic figurativního, je tam jen jméno Boží v hebrejštině.“
Mluvil také o zachování anonymity ve městě. Tak co kdybych vyfotil vaší ruku s hrozny, zeptal jsem se.
„To je dobrý, protože pak můžete vidět, že tohle je naše zdravá země. V tomhle městě jsou čím dál tím větší auta, ale lidi si stěžujou, že všechno jídlo je příliš drahý a jdou a koupí – a to vidím ve spoustě zemích – koupí ty nejlevnější vajíčka, protože ta jsou pro ně nejlepší. Ale nejlevnější vajíčka jsou od slepic, které trpí. Protože nejsou venku, nemůžou se natáhnout na sluníčku, vykoupat se v písku, ležet tam a být štastná. A štastná slepice má taky šťastná vajíčka a pro člověka je dobrý být v kontaktu s kruhem života. Mě je sedmdesát a já tohle dělám už přes padesát let, protože jsem viděl příliš práškování … je to levný a účinný, ale není to dobrý pro Zemi a není to dobrý pro děti, které se ještě nenarodily … a za ty zodpovídáme. Tohle stálo 60 korun. Když máš rodinu, tak se dvakrát zamyslíš, než to koupíš. Ale pokud by započítali opravdovou cenu, pak by tohle vyšlo levnějš. A pak s tím bude konec, protože lidi začnou kupovat tohle a farmáři se změní. To přijde … zde je to roky pozadu, v Dánsku či Holandsku je plno velkých obchodů, které prodávají jen tohle. A lidi to kupují … ale jde o to, že tahle země … je to teprv 25 let co tu je nezávislost a svoboda a jsou tu teď jiný, důležitější věci co se musí řešit. V budoucnu to přijde.“