Powered by Seat

Na co rád vzpomínáte?
„No tak vzpomínám rád, když jsem sloužil ve Kbelích u letectva, po válce. Tak vzpomínám na ty krásný zálety. Když vidim letadla, tak si říkám, jak je to nádherný, dívat se dolů, je to pohádka.“
Měl jste tam nějakýho dobrýho kamaráda?
„Měl, měl … na něj vzpomínám moc. Vzpomínám na něho už jenom proto, že on šel na vojnu a byl už ženatej, já jsem byl svobodnej ještě potom pět roků. Tak jenom vim, co to pro něho bylo, když on se oženil a šel na vojnu. To bylo hroznýho něco – on nespal, ze spaní mluvil a když potom byla ta první vycházka … no to bylo něco hroznýho … a já jsem za něho taky sloužil několikrát.“
Zůstali jste v kontaktu i po vojně?
„Nezůstali, on byl támhle někde od Kladna …“

/

What do you like to remember from your past?
“Well, I like to recall the time when I served in Kbely as an air force after the war. I remember those beautiful flights. Now when I see an airplane, I am thinking how beautiful it is, to look down from it, it´s a dream.”
Did you have some good friend there at the time?
“I had, I had … I am thinking about him a lot. Also because he went to military service as a married man, I was still single for next 5 years after that. I just know how difficult it was for him, to get married and go for the service. It was really terrible – he had trouble sleeping, he was talking while sleeping and when we got our first permission to go out … terrible, I say … I also served for him couple of times.”
Did you remain in contact after the service?
“We didn´t, he was from somewhere over there, from Kladno region …”