Powered by Seat

HOPRG_1563a

„Hodně poslední dobou přemýšlím nad dospíváním. Sleduji, jak se spoustu mých přátel mění, jak mění své priority. Člověk si někdy okolo dvanácti něco řekne, třeba: ‚Přísahám, že nikdy nebudu kouřit trávu a pít alkohol!‘ Teď si ale všímám, jak rychle se lidé nechají ovlivnit svým okolím. Jedna kamarádka se například nedávno vrátila z nějakého festivalu – dostala se tam mezi jinou sortu lidí a začala kouřit trávu. Byla najednou v situaci, kde bylo něco takového normální a ztratila zábrany. Mě naštavalo hlavně to, že mi pak říkala: ‚Můžeš se snažit, jak chceš, ale tu trávu stejně jednou ochutnáš.‘ Já ale vím, že když něco nechci, tak to neudělám. Prostě ne. Neříkám, že jsem nějaký super charakter a silák, sám se nechávám ve spoustě věcech ovlivňovat. Třeba v módě – jsem tanečník, baví mě hip-hop, takže nosím takovéhle věci. Ale jde o to, aby se člověk zarazil tam, kde chce. A nešel dál jen proto, že to tak dělají ostatní.“

„Já se třeba takhle jednou zastavil uprostřed ulice. Chodil jsem v té době do osmé třídy na základce, byl trochu víc při těle a nechápal, co holky ze třídy vidí na několika spolužácích. Pořád je řešily a psaly si o nich. Já jsem od dětství takový, řekněme, hodný kluk. Nosím holkám kytky, pouštím je do dveří a chodím nalevo od nich – tak, jak má muž chodit, aby dámě chránil srdce. To já chodím vždycky. Holka může jít horem, dolem – já jdu vždycky nalevo. Pro všechny spolužačky jsem ale tehdy byl jen kamarád. Nechápal jsem, co dělám špatně, než mi někdo řekl: ‚Ty jsi na ně moc hodnej. Musíš být zlej!‘ Takže já měl potom takový měsíc, kdy jsem se snažil být zlý.“
Začal jsi chodit napravo od holek?
„Nejen to. Byl jsem na každého nevlídný, občas přehnaně hrubý. Dokonce jsem začal uvažovat o kouření. Chodil jsem u nás na sídlišti ven s různýma partičkama a někde s nima postával – to bylo samé ‚ty vole‘, ‚ty píčo‘ a jiné lyrické pojmy. Uvědomil jsem si, že ti kluci nejsou špatní, jen něvědí co, a tak se snaží někam zapadnout. Já bych mezi ně asi také zapadl, ale jednoho dne jsem šel po té ulici, zastavil se a pomyslel si: ‚Tak takhle ne.‘ Byl jsem zpátky tam, kde jsem byl. Řekl jsem si: ‚Radši zhubnu a přečtu si nějakou dobrou knížku.‘ Knížku jsem si nepřečet. Ale zhubnul jsem. A hlavně byl nadále takový, jaký jsem si sám vybral.“

/

„I’ve been thinking about maturity a lot lately. I notice that a lot of my friends change, their priorities change. When you are around twelve, you may think: ‚I swear that I will never ever smoke pot and drink alcohol!‘ But now I observe how quickly some people let themselves be swayed by others. Once, a girl I know came back from a music festival – she was among different sort of people there and started to smoke weed. She suddenly found herself in a place where doing something like that was considered normal and so she lost control. But I was angry at her especially after she told me: ‚You can try as hard as you want, but you will smoke weed at some point.‘ But I know that if I don’t want to do anything, I won’t do it. I just won’t. I am not saying I am a great character or a strong man, I am being influenced by many things. In fashion, for instance – I am a dancer, I enjoy hip-hop, so I dress like this. But the point is that one should stop where he or she wants. And not go further just because other people do it.“

„I once stopped in the middle of a street. I was in the 8th grade, was a little chubby and I didn´t understand why the girls from my class are so attracted to some of the boys. They kept on chatting and writing messages about them. I have been a nice guy since I was little. I bring flowers to girls, open doors for them and walk by their left side – on the side where man is supposed to walk to protect the heart of the lady. I always walk on the left. The girl can go up and down, I am still by her left side. But at that time I was only a friend for all the girls. I didn’t understand what I was doing wrong until somebody told me: ‚You are just too nice to them, you got to be mean!‘ So after that there was a month of my life when I tried to be mean.“
Did you start to walk on their right side?
„Not just that. I was unfriendly to everyone, sometimes overly rough. I even began to consider smoking. I started to hang out with groups of boys who hang out around our housing estate. They kept on saying ‚fuck‘ and ‚twat‘ and other kinds of lyric words. Back then I realized that those boys were not bad, they just didn’t know what to do and they tried to fit in somewhere. I would have probably fit in as well but one day I was walking down a street and I suddenly stopped and thought: ‚I don’t want to be like this.‘ So I was back where I had been before. And I told myself: I should rather lose some weight and read a good book. I didn’t read the book. But I did grow thin. And most importantly, I was still the way I had chosen to be.“