Powered by Seat

Kdy jste se naposled hodně smála?
„Asi když jsem se vrátila po měsíci z Anglie.“
Co vám tam chybělo?
„Rodina, přátelé … můj pokoj.“
A co vám nechybělo?
„Češi.“

/

When was the last time you laughed a lot?
“Probably when I returned from England after one month.”
What did you miss being there?
„Family, friends … my room.“
And what you didn´t miss?
“Czechs.”