Powered by Seat

HOPRG_1565a

„Můj život je v podstatě samý román. V padesáti letech jsem si třeba našel bratra. Otec se totiž podruhé oženil, měl dalšího syna a naše rodiny nikdy neměly žádné spojení. Ale já jsem něco tušil. Když to s tátou začalo být ve stáří špatné, tak jsem mu prohrabal byt a našel adresu na Floridu. Napsal jsem tam – bratr si změnil příjmení, takže to byl takový test pro americké pošťáky – a on se mi ozval nazpět. Za další tři dny přiletěl.“

„Vzal jsem to jako hodně příjemný zázrak. Jsme si povahově i vzhledem velmi podobní, on akorát nemá vousy. Udržovat blízký vztah přes oceán je složitější, ale už tady byl i s celou rodinou. Tehdy jsme se všichni společně vrátili do domu v Krkonoších, kde jsme oba prožili část dětství. Hodně se to proměnilo, je z toho teď rekreační zařízení. Museli kvůli nám otevřít mimo sezónu. Porozhlédli jsme se tam a pak společně vyjeli lanovkou na Růžovou horu. Napadl tenkrát sníh, třebaže už neměl. A tak jsme se tam zkoulovali.“
Chtěli jste si vynahradit to, o co jste v dětství přišli?
„To už nikdy nemůžeme.“

/

„My life is basically a never-ending novel. When I was fifty years old, I found my brother. My father got married for the second time, had another son and our families never had any contact. But I suspected something. When my father’s health got worse in his old age, I went through his apartment and found an address in Florida. I sent a letter there – my brother had changed his surname, so it was a test for American postmen – and he answered back. And three days later, he came here.“

„I took it as a very pleasant miracle. Me and my brother are very similar in character and appearance, he just doesn’t have a beard. It’s not easy to keep a close relationship over the ocean, but he has already visited us with the whole family. Back then we went back to a house in the Krkonoše region where both of us grew up. It had changed a lot, the house now serves as a recreational facility. They had to open it for us off-season. We looked around and then we took a cable car up the Růžová hora. There was snow, even though it was not expected at that time. And so we made a snowball fight.“
You did it to compsensate for all the things you had missed together as children?
„That we can never do anymore.“