Powered by Seat

HOPRG_1574a

„Kdysi jsem byl v Tatrách, v kempu, a z jednoho auta vylezla holandská rodina s hodně dětmi. Hrozně se mi to líbilo. Tak jsem si řekl, že bych jich chtěl mít pět. Zatím mám čtyři – ale čtyři pětiny, to není špatné, ne? Dá to spoustu práce, ale myslím si, že mít a vychovat děti je jedna z mála věcí, které mají opravdu smysl. Brácha má taky čtyři děti a bratr jeho manželky dokonce sedm. Říkám si, že kdybysme se sešli všichni dohromady, tak bysme už zvládli sežrat prase.“

/

„I was in a camp in Tatra Mountains once and suddenly a Dutch family with a lot of children got out of a car. I really liked it. And I thought that I would want to have five children. So far I have four – but four fifths, that’s not so bad, is it? It’s a lot of work, but I think that to have and raise children is one of the few things that really makes sense. My brother has four children as well and brother of his wife even has seven. If all of us would meet up, we might be able to eat a whole pig.“