Powered by Seat

HOPRG_1581a

„Přemýšlím jak to udělat, abych mohla tvořit. Jsem tanečnice a dělám na spoustu dalších věcech. Ale mám často pocit, že to nemá cenu. Protože stejně zemřeme. Přijde mi pak zbytečné něco vytvořit, když to zanikne, skončí. Někdo tohle téma nemá zpracované, takže se tím netrápí. Samotná jsem dříve byla dost bezstarostná. Dnes se s tím dost potýkám.“

„Ale zjistila jsem, že to musíte přijmout. A tak když na mě tenhle pocit zmaru přijde, tak se tomu nebráním, nesnažím se to něčím přehlušit – jídlem, televizí nebo schůzkou. Prostě s tím jsem. Lehnu si a snažím si ten pocit užít. Pomáhají mi modlitby a meditace, to, když si uvědomím, že nejsem jen tělo, jen schránka. V té žijeme a je dobré si to užít, ale musíme si uvědomit, že nejsme pouze tím.“
Nemůže v tom případě umělecká tvorba zasáhnout lidské duše a přežít jistým způsobem v nich?
„Určitě. Ale ty také odejdou. Zůstane jen něco, určitý otisk. Což je super. Na mentální úrovni vnímám, že to je super. Ale stále za tím vším zůstává hluboký smutek.“

/

„I think about what to do in order to be able to create. I am dancer and I do many other things. But I am often overwhelmed by the feeling that there is no point in artistic creation. Because we are going to die anyway. Then it feels senseless to create something – because it will vanish anyway. Some people don’t think about such things so they don’t worry. I used to be such a carefree person. Now I struggle with this a lot.“

„But I’ve found out that you have to accept it. So when this feeling of despair comes, I don’t fight with it, I don’t try to shout it down by food, television or by meeting with people. I simply am with it. I lie down and and try to enjoy it. Prayers and meditation help, they make me realize that I am not just a body, just a shell. We live in it and it’s good to enjoy it but we need to realize that we are not just it.“
And what if the artistic creation affected souls of people and remained in them in a way?
„Sure. But the souls will vanish as well. Only a certain imprint persists. Which is great. On the mental level I feel that’s great. But there is still this sense of deep sadness present behind it all.“