Powered by Seat

Co právě čtete?
„Dějiny 20. století od Paula Johnsona. Píše, že 20. století bylo ovlivněný především úpadkem víry, křesťanskejch hodnot. Z toho pak vychází různý relativistický pojetí morálky, kdy si to každej může vykládat podle svýho a omluvit tím jakýkoliv počínání, které je podle nějakého vyššího dobra. To si každej může určit jaký chce.“

/

What are you reading right now?
„A History of the 20th Century by Paul Johnson. He writes, that 20th century was influenced especially by decline of religion, christian values. Various relativist concepts of moral emerged in which everybody can define the good as they please. Every kind of behaviour can be excused, because it can be said that it is based on some higher good, which is arbitrary – everyone can define it as they please.“