Powered by Seat

HOPRG_1575a

„Jedno léto jsme se kdysi s bývalým přítelem rozhodli, že pojedeme do Londýna – chtěli jsme se naučit anglicky. Já jsem do té doby angličtinu znala jen ze školy, neuměla jsem mluvit. Dnes mi to přijde vtipné, ale tehdy jsem přijela a jako první věc si musela dobít kredit na telefon. Pamatuji, jak tam stojím před kioskem a bojím se jít dovnitř a říct, co bych potřebovala. Strašně jsem se styděla. Dobře rozumím mámě, která se učí anglicky dnes, pořád ji to nejde a v cizině si nedokáže objednat ani kafe. Udělat ten první krok, překnat svůj stud, je velmi těžké. Člověk si připravuje co řekne, pak se odhodlá, vejde dovnitř a celý se zakoktá. Ale nakonec jsem to dala, to pro mě byl velký úspěch. Od té chvíle už to bylo jen snažší.“

/

„Many years ago, me and my former boyfriend decided to go to London in a summer – we wanted to improve our English. At that time, I knew English only from school, I was not used to speak. Now I find it funny, but back then I arrived to London and I had to recharge credit on my phone. I remember standing in front of a kiosk and being afraid to go in and to tell them what I need. I was too shy. I really understand my mom who learns English now, struggles with it and is not even able to order coffee abroad. It’s really hard to do the first step, to overcome the shyness. You prepare what you are going to say, then you pluck up your courage, go in and stutter it out. But I managed to do it in the end, that was a great success for me. From that moment on, it was only easier.“