Powered by Seat

HOPRG_1616a

„For a long time I was very fixated on my dream of becoming a military woman, to go and study at a military academy in the United States. I felt that this would give me a satisfaction. I like to be both physically and mentally active and when you are in a military, you have to be engaged in every aspect of your being. So I was working out very hard, I applied to the military acedemy and I wasn’t accepted, two times. When it happened for the first time, I was depressed. When it happened the year after that, I thought: ‚Whatever. My life is much more than just my dream.‘ That’s when I decided to go through life without a big goal. Of course, there are goals in life all the time but when it’s a one big goal, it’s like a light in the tunnel for you. I realized that there are so many other lights around me. Why should I head to the one light only a be blinded by it?“

„I think you shouldn’t feel that your dream is the only thing that will matter in your life. And that you are nothing if you fail to fulfill it. That only the dream will make you the person you want to be. Because you can be the person you want to be any time. You are always that person – you have to acknowledge that. You are that person right now. And you are that person if you fulfill your dream, work super-hard and climb mountains for that. It’s still you on the top of that mountain.“

„There is much more to life than our dreams. Because a dream is something that frames you. When you let life interfere with your decisions, it gets more interesting. I think that I’ve went back to myself. Now I am still focused on my career, but also on everyday life, on my cat, on people, on encounters like this. I am focused on being happy.“

/

„Dlouhou dobu jsem byla hodně upnutá na svůj sen stát se vojačkou, jít studovat na vojenskou akademii do USA. Měla jsem za to, že bych díky tomu byla spokojená. Ráda bývám aktivní tělem i duchem, a když jste v armádě, musíte do toho dávat vše. Takže jsem hodně cvičila, přihlásila se na akademii a nebyla přijata, dvakrát po sobě. Když se to stalo poprvé, byla jsem z toho deprimovaná. Když se to za rok stalo znovu, řekla jsem si: ‚Budiž. Můj život je mnohem víc než jen můj sen.‘ Tehdy jsem se rozhodla, že budu životem procházet bez jednoho velkého cíle. Člověk si samozřejmě různé cíle dává neustále, ale když se jedná o jeden velký sen, je to pro něj takové světlo na konci tunelu. Já si ale uvědomila, že je kolem mě spoustu dalších světel. Proč bych měla směřovat jen k tomu jednomu a nechat se jím oslepovat?“

„Myslím si, že člověk by se neměl domnívat, že jeho sen je to jediné, na čem záleží. A že není ničím, pokud se mu ho nepodaří splnit. Že pouze jeho splněním se z něj stane člověk, kterým chce být. Protože tím, kým chcete, můžete být v jakoukoliv chvíli. Jste tím člověkem neustále – to je dobré si uvědomit. Jste tím člověkem právě teď. A jste tím člověkem, když si svůj sen splníte, pracujete extra tvrdě a zdoláte pro něj hory. Pořád jste to vy na vrcholu té hory.“

„V životě jde o mnohem víc než jen o naše sny. Protože sen je něco, co nám udává rámec. Když životu ponecháte prostor, aby narušoval vaše rozhodnutí, tak se začnou dít zajímavé věci. Myslím si, že jsem se navrátila sama k sobě. Dnes jsem nadále zaměřená na svou kariéru, ale také na každodenní život, na svou kočku, na lidi a na takováhle setkání. Jsem zaměřená na to, abych byla šťastná.“