Powered by Seat

HOPRG_1620a

„Chystám se změnit práci, zrovna za chvíli jdu podat výpověď. Dělám deset let v pojišťovnictví a už mě to prostě nebaví. Chci zkusit něco nového, něco, kde za mnou ta práce bude vidět. V poslední době jsem několikrát pomáhal kamarádovi, který dělá rekonstrukce bytů. Hodně jsem se na tom naučil. A měl velkou radost, když jsem něco dokázal udělat sám, třeba schody či dlažbu. Nedávno jsme předávali byt, kde jsem dělal obklady na stěně. Ty se mi hodně povedly.“

„Líbí se mi, že u toho nemám takové starosti. Udělám si svou práci a je to. V pojišťovně jsem měl neustále nad čím přemýšlet. Celé dny – kolikrát jsem měl schůzky v půl desáté večer. Pořád jsem přemýšlel nad tím, co jsem zapomněl, komu musím zavolat, jaké tabulky vyplnit. Ale když byli klienti spokojení, když se podařilo uzavřít dobře nastavené pojistky, tak jsem z toho také měl dobrý pocit. Možná se dokonce jednou do oblasti obchodu vrátím. Ale teď si užívám, že při práci rukama udělám, co mám, jdu domů a mám klid. To mi asi chybělo.“

/

„I am going to change a job, I am just about to hand in my notice. I’ve been working in an insurance industry for ten years and I simply don’t enjoy it anymore. I want to try something new, a work in which I’ll be able to see its result. Recently I’ve been helping my friend who does reconstructions of apartments. I learned a lot of things. And I was happy when I managed to do something on my own, stairs or paving for instance. Recently we finished reconstruction of a flat where I did tiling of a wall. Really nicely.“

„I like that I don’t need to worry myself so much at this work. I do my task and that’s it. I had a lot to think about in the insurance company. All days long – many times I used to have business meetings at 9:30 p.m. I constantly thought what I’d forgotten, whom I needed to call, what charts did I have to fill in. But when the clients were happy, when we managed to conclude a well-adjusted insurance contract, I had a good feeling from it as well. Perhaps one day I’ll even go back to the area of business. But now I enjoy working manually, I carry out my tasks and I go home with a peaceful mind. I guess I missed that.“