Powered by Seat

HOPRG_1652a

Rybičky, rybičky, rybáři jedou!

/

Fish, fish, fishermen go! (a popular Czech children’s game)

_

Rybáři „jeli“ proti dalším účastníkům hry, nejen proti nic netušícímu davu. Již tradiční předvánoční akce skupiny Děsír.

/

The fishermen ran towards other participants of the game, not only against unsuspecting crowd. Traditional Christmas time event of Děsír.