Powered by Seat

HOPRG_1650a

„Zrovna jsme si říkala, že jsem si měla vzít mobil, abych měla fotku, jak jsem statečná.“

/

„I was just thinking that I should have brought a mobile phone to have a picture of how brave I am.“