Powered by Seat

HOPRG_1651a

(2/2) „Měl jsem hezký život, ale dopadl jsem šíleně – už tři roky jsem na ulici. Předtím jsem měl nejdřív úraz, s tím se ještě žít dalo. Pak jsem se ale před čtyřmi lety zamiloval. Překrásná ženská, o deset let mladší než já. Bylo to pro mě jako první láska. Já byl přitom třikrát ženatý, třikrát rozvedený. No, ta mi dala, ta mě vyučila. Byla to akademická malířka, měla velkou výstavu a já za ní ručil svým bytem. Celé to zkrachovalo a já skončil na ulici. První čtyři dny jsem na tom byl tak špatně, že jsem jen seděl na lavičce, brečel a chlastal. Přestože jsem nikdy nepil. Po těch čtyřech dnech jsem si řekl: ‚Ty vole, je ti z toho blbě a cítíš se ještě hůř.‘ Tak jsem se šel umýt do řeky a pomalu zas začal žít. Co mě mrzelo bylo, že část fotek a medailí, co mi zůstalo, mi ukradli, když jsem spal v parku a měl je v tašce pod hlavou. Horší bylo, že jak jsem spával na zemi, takže mi odešly ledviny. Kdybych byl zdravý, tak mám práci v tu ránu. Takhle je to těžký. Ale bojuju. Když si našetřím nějakou korunu, tak si zaplatím ubytovnu, jdu se tam vykoupat a dám se dohromady. Přestože to se mnou jde zdravotně čím dál tím víc z kopce, tak se mi chce stále žít.“

/

„I had a nice life but the way I’ve ended up is insane – I’ve been homeless for the last three years. Before I had had an injury at first but that was still fine. But then, four years ago, I fell in love. She was a gorgeous woman, ten years younger than me. It was like the first love for me. Even though I was married and divorced three times before. Well, she sure gave me a lesson. She was a painter, had a big exhibition and I took guarantee for her with my flat. Everything went under and I ended up on a street. For the first four days I just sat on a bench, wept and boozed. Even though I never really drank. After the four days I thought: ‚Man, you are sick of it and you feel even worse.‘ So I went to wash myself into the river and I slowly I started to live. What I regret is that one night, when I was sleeping in a park, somebody stole my remaining medals and photos which I had in a bag under my head. Still worse was that I used to sleep on a ground and my kidneys collapsed. If I was healthy, I would be able to find a job in the blink of an eye. But it’s hard like this. But I fight. When I save some money, I pay for a night in a homeless hostel, I take a shower there and get myself together. It’s going downhill with me in terms of health but I still have a will to live.“