Powered by Seat

HOPRG_1639a

„Po druhém rozvodu jsem zjistila, že poprvé jsem se rozvádět neměla. S prvním manželem jsme se brali celkem mladí, on v té době ještě studoval na vysoké škole. Pak ale vstoupil do komunistické strany a dělal velkou kariéru na RVHP v Moskvě. Do Prahy každou chvíli lítal a postavil si tady velkou vilu. Dokázal, co chtěl, ale mně se to nelíbilo – já jsem s komunismem nesouhlasila a nesnesla ty jeho známé. Proto jsem se s ním nakonec rozvedla. Ale po letech jsem si uvědomila, že druhý manžel si mě vzal jen proto, že já jsem náhodou byla opravdu pěkná holka – že mě bral jako zboží. A že ten první mě opravdu miloval.“

/

„After the second divorce I found out that I shouldn’t have divorced my first hudband. We got married very young, he still studied at a university at that time. But later he joined the Communist Party and made a big carreer at The Council for Mutual Economic Assistance in Moscow. He used to fly to Prague and he built up a big family house here. He achieved everything he wanted but I didn´t like it – I didn’t approve of the regime and I couldn´t stand all his acquaintances. That’s why I eventually divorced him. But after years I realized that my second husband married me only because I happened to be a very pretty girl – that I was just a thing for him. And that the first husband really loved me.“