Powered by Seat

HOPRG_1655a

„Jdu zrovna z odběru krve, takového předvoje dalšího pokusu o umělé oplodnění. Už rok jsme v kolotoči různých lékařských prohlídek. Než člověk zjistí, že má v tomhle nějaký problém, tak s takovou možností vůbec nepočítá. Mně celý život, od nějakých patnácti let, vtloukali do hlavy: ‚Chraň se, chraň se! Pokud zapomeneš prášek, otěhotníš!‘ Takže jsem se chránila a měla to pořád v hlavě. Ale když jsem si pak řekla ‚teď bych ráda otěhotněla‘, tak jsem zjistila, že to nejde.“

„Prožíváme to s partnerem těžce. Učí nás to ale trpělivosti a určité pokoře. Uvědomila jsem si, že takové ty hodnoty, o kterých se neustále mluví – mít rád jeden druhého, vážit si svého zdraví – nejsou jen nějaká klišé. Málokdo si to ale uvědomí dřív, než se ocitne v těžké životní situaci. Nás to na jednu stranu oslabuje, je to čím dál tím těžší, ale zároveň to náš vztah i posiluje. Protože spolu sdílíme velmi niterné momenty. Chvíle, kdy čekáte kolik budete mít embryí, kdy doma čekáte až bude deset hodin a vy si budete moci zavolat pro výsledek testů, až po okamžik, kdy vidíte ty dvě čárky na těhotenském testu. To po mě bylo nejtěžší – otěhotněla jsem a v devátém týdnu potratila. To miminko reálně existovalo, ale nikdy ho neuvidíme. Je to naděje střídaná beznadějí, šílená houpačka. Nahoru a dolů, pořád dokola. Už jsme z toho strašně unavení.“

/

„I’m just going from a blood draw, which is sort of a vanguard to yet another try at In vitro fertilization. We have been in a whirl of various medical tests for a year now. Before you learn there might be something wrong with you, you don’t really count with anything like this. I had been told all my life: ‚Protect yourself! Protect yourself! If you forget to take a pill, you will get pregnant.‘ So I protected myself and had it in my head all the time. But when I changed my mind and wanted to get pregnant, I found out it wasn’t so easy.“

„It’s hard on both me and my partner. But it teaches us patience and some sort of humility. I realised that those values one constantly talk about – to love each other, value your health – are not a cliché. But you hardly ever believe it until you get into the situation. It weakens us on one hand, it’s harder and harder, but it also makes our relationship stronger. Because we share very intimate moments. Moments when you wait to see how many embryos you will have, when you wait ten hours to call for results until moments when you see two lines on a pregnancy test. That was the hardest – I got pregnant but miscarried in the ninth week. The baby did exist but we will never see it. It’s hope followed by despair, a roller-coaster. Up and down, up and down. We just feel so exhausted.“