Powered by Seat

HOPRG_1654a

„For some time I lived in Australia, I had a relationship there for two years. We lived in a very beautiful area – there was a rain forest nearby, a tea tree lake and a beach. The day we broke up, I went to the beach, sit down on the sand a thought about my life. I closed my eyes, focused on myself and all of a sudden I saw a picture in my head. I stood up and started to draw it in the sand, very big. It was a picture of a woman. It took me several hours to finish it. When I was walking away, I saw that people are gathering around it and taking pictures of it. At that moment I realized that this woman didn’t appear for nothing. We had a successful company in Australia and a beautiful house. But on that day I decided that I will leave all of it behind me. And I did. I moved to Berlin with nothing and I started to paint the woman over and over again, this time already on canvas. After some time I uploaded photos of the paintings on Facebook and all of them got sold for quite a lot of money. This is how I became a painter, how I started to use my creativity.“

„I always believed in souls and different energies in the Universe. I think that she is one of the souls like everybody else but since she’s not incarnated here on Earth, she is more enlightened. I started to consider her my guardian angel. Because I know that she will be guiding me for the rest of my life.“

/

„Nějaký čas jsem žil v Austrálii, měl tam dva roky vztah. Žili jsme na krásném místě – poblíž byl deštný prales, čajovníkové jezero a pláž. V den, kdy jsme se rozešli, jsem šel na tu pláž, sedl si do písku a přemýšlel nad svým životem. Zavřel jsem oči, zaměřil se sám na sebe a najednou se mi v mysli objevil obraz. Vstal jsem a začal jsem ho kreslit do písku, hodně velký. Byl to obraz ženy. Trvalo mi několik hodin, než jsem ho nakreslil. Když jsem pak z pláže odcházel, všiml jsem si, že se okolo toho obrazu vytvořil hlouček lidí a že si ho fotí. V tu chvíli jsem si uvědomil, že se mi ta žena nezjevila jen tak pro nic za nic. Měli jsme v té době v Austrálii úspěšnou firmu a krásný dům. Toho dne jsem se ale rozhodl, že to všechno opustím. Zcela bez věcí jsem se odstěhoval do Berlína a začal znovu a znovu malovat tu ženu, tentokrát už na plátno. Po časem jsem nahrál fotky těch obrazů na Facebook a všechny se prodaly za docela dost peněz. Takto se ze mně tedy stal malíř, takto jsem v sobě objevil svou tvůrčí stránku.”

„Vždy jsem věřil na duše a různé energie ve Vesmíru. Mám za to, že ona má duši jako kdokoliv jiný, ale vzhledem k tomu, že není vtělena zde na Zemi, tak je více osvícená. Začal jsem ji považovat za svého strážného anděla. Protože vím, že mne bude provázet po zbytek mého života.”

HOPRG_1654c

Více z jeho díla na / See more of his artworks at http://bobbysauvage.com