Powered by Seat

HOPRG_1667a

Vy se smějete při čtení Pravidel českého pravopisu?
„Rozesmálo mě, že tam je slovo ‚drajv‘. To se mi líbí, to mě oslovilo.“
Kdy jste měla ve svém životě největší drajv?
„Asi když jsem dělala tiskovou mluvčí ministra financí. Ale teď už jsem v důchodu, takže žádný drajv. Co tady ještě píšou? Drahý, drahně, dračice, drabčík. Drabčík? Co to je drabčík?“
To nevím. Ale zkusím se zeptat lidí na internetu.

/

You laugh while reading Czech grammer rules?
„It made me laugh when I noticed that there is a word ‚drajv‘ (from ‚drive’). I like it.“
When did you feel to be driven the most in your life?
„When I worked as a spokesperson of the Minister of Finance. But I am retired now, so no more drive. Let’s see, what else is in the book? ‚Drahý‘ (Expensive), ‚drahně‘ (substantial), ‚dračice‘ (dragon), ‚drabčík’. ‚Drabčík?‘ What is ‚drabčík’?“
I don’t know. But I’ll try to ask the people on the internet.