Powered by Seat

HOPRG_1675a

„Vyrostla jsem na Šumavě, 900 metrů nad mořem. Bývali jsme zasypaní sněhem tak, že když tatínek odházel sníh od dveří, tak zasypal okna. Tatínek byl hajný, takže já jsem od dětství žila v přírodě. V zimě jsme vozili zvěři otýpky sena a já chodila každý den dvě hodiny pěšky do měšťanky – tehdy tam nic nejezdilo. A pak ze školy dvě hodiny zpátky. Od malička jsem takový hnaný běžec.“

„Přírodu miluji. Jen se podívejte okolo, jaká je to krása. Já jsem prostě holka z lesa, takže mi to tady v Praze chybí. Ale mám tu aspoň zahrádku. A ptáčky. Ti mě obveselují celý den. Přes zimu si sednu v obýváku do křesla a dívám se na krmítko za oknem, jak nalítavají. Sojky, straky, koňadry, modřinky. Příroda, krásná příroda. Mít rád kytičky, zeleninu a ptáčky – to je pro člověka požehnání.“

/

„I grew up in Šumava, 900 metres above the sea level. We used to be buried under snow so much that when my dad shoved it away from the door, he covered the windows. He was a gamekeeper so I lived in a forest since I was a child. In the winter we used to take bundles of hay to animals and I walked two hours every morning to town school – there were no connections at the time. And then I walked for two hours back home. I’ve been a forced runner since I was little.“

„I love nature. Just look around how beautiful it is. I am simply a girl from the forest so I miss it here in Prague. But I have a small garden at least. And little birds. They keep me happy all day long. During winter I just sit in my armchair in a living room and observe how they fly in to the feeder behind the window. Jays, magpies, great and blue tits. Nature, beautiful nature. To love flowers, vegetables and birds – that’s a blessing for a man.“