Powered by Seat

HOPRG_1677a

„Hodně přemýšlím o tom, jak se chováme ke zvířatům. Přijde mi to docela bizarní. Zeptejte se v České republice kohokoliv a řekne vám, že má zvířata rád. Přitom ale svými nákupy sponzorujeme jejich neuvěřitelné utrpení. Na jednu stranu lidé nesnenou utrpení psů a koček, svých domácích mazlíčků, ale na druhou stranu je jim lhostejné utrpení hospodářských zvířat. Přestože bylo prokázané, že například prase má vyšší inteligenci než pes. Ale stále se na něj společnost dívá jako na ‚něco‘, jako na věc. Jsme vychovaní to takto vnímat.“

„Přijde mi, že zvířata jsou dnes nejvíce utlačovaná skupina. Snažím se, aby si lidé uvědomili, co jim způsobujeme. Dějí se úplně absurdní věci – ve společnosti, která předstírá, že má zvířata ráda. Ročně jich zabijeme 62 miliard. Ve vaječném průmyslu šrotujeme jednodenní kůřátka – samečky – zaživa. Existuje organizace ‚Otevři oči‘, která skoro celý rok v pátek promítá na náměstí Republiky záběry z velkochovů. Spoustu lidí, kteří se tam zastaví, si po chvíli zakryjí oči a odejdou. Říkají, že by se masa nedokázali vzdát, ale že se na to prostě nevydrží dívat. To mi přijde zvláštní. Pokud za něco platím, tak bych měla být schopná čelit tomu, co se za tím skrývá.“

/

„I think a lot about the way we treat animals. I find it quite bizarre. Ask anyone in the Czech republic and they will tell you how much they love animals. But at the same time they sponsor their immense suffering. On one hand people cannot stand suffering of dogs and cats, their pets, but on the other hand they are indifferent to suffering of farm animals. Although it was proved that pigs have higher intelligence than dogs. But people still tend to look at them as if they were a thing. We are raised to perceive it this way.“

„I think that animals are the the most oppressed group nowadays. I try to make people realize what we do to them. There are totally absurd things happening – in a society that pretends how much it loves animals. We kill 62 billion of them every year. In the egg industry, we crush one-day-old male chicks alive. There is an organisation called ‚Otevři oči‘ (Open your eyes) that organizes public screenings of footage from factory farming, nearly all year round on Friday at Náměstí republiky. Many people stop to look at it but atfer a short while they cover their eyes and leave. They say that they couldn’t abstain from eating meat but that they just cannot stand looking at the footage. I find it strange. If I pay for something, I should be able to face what’s behind it.“