Powered by Seat

HOPRG_1678a

„Přemýšlím tady, jestli se vrátit zpátky do školy nebo jít domů, na kolej. Už jsem tam měl namířeno, ale pak jsem se zastavil. Řekl jsem si, že jelikož chci příští semestr dodělat bakaláře, tak bych měl zkusit obejít učitele z mého oboru, jestli by mi někdo z nich bakalářku nevedl. Druhá možnost je jít na kolej a nechat to všechno na poslední chvíli. No, takže asi určitě jdu do té školy. Teď, když jsem vám to řekl, tak asi musím, že?“

/

„I stand here and think whether I should go back to school or if I should go home, to the dorm. I was on the way there already but then I stopped. I thought that since I want to complete my bachalor’s degree this year, I should go and try to find a teacher of my field of study who would be able to become a supervisor of my thesis. The second option is to go to the dorm and leave it to the last minute. Well, I guess I go to the school. Now that I’ve told you I guess I have to, right?“