Powered by Seat

HOPRG_1681a

„Moje maminka po válce zůstala sama, s dvěma dětmi. Zlikvidovala krámek, který jsme tady na Vinohradech měli a začala vyučovat cizí řeči. Ty mi vydržely celý život, pracovala jsem dlouhá léta v zahraničním obchodu. Maminka mě od mala učila němčinu, později i ruštinu – to se muselo. Ve škole jsem měla i francoužstinu a doma také angličtinu. Tu teď ale, na stará kolena, umím nejhůř z celé rodiny. Ale chodím se ji dvakrát týdně učit do klubu seniorů. V pondělí nás učí jedna bývalá profesorka, ve čtvrtek samy opakujeme to, co jsme se v pondělí naučily. Jsou tam samé o dvacet let mladší dámy, ale vybraly mě, abych ty hodiny vedla – prý mi to jde nejlíp.“

„Moje sestra angličtinu studovala na filosofické fakultě a už před dlouhou dobou emigrovala, žili v Bernu. Jeden její syn se oženil do Kanady, druhý dnes žije v Londýně. A všichni moji vnuci studovali jeden rok v Americe. Takže když se rodina sejde, tak všichni mluví bezvadně anglicky. To pro mě byla motivace, abych se to naučila lépe. Navíc mě každou chvíli na ulici zastaví nějací cizinci a ptají se na cestu. Tak se jich vždy zeptám: ‚Where are you from?‘ A když mi pak ukazují mapu, tak řeknu: ‚Wait, I take my glasses.‘ Pak se podívám a řeknu jim, kam mají jít. U nás v domě také bydlí různí zahraniční studenti a o patro nade mnou jedna dívka, která si vzala Angličana. S ním se tedy také snažím mluvit anglicky. Ale víte co? On se mnou chce mluvit česky!“

/

„After the war, my mom was left on her own, with two children. She closed the little shop my family used to have here in Vinohrady and started to teach foreign languages. I’ve been using them all my life, I used to work in the field of Czechoslovak foreign trade. My mom used to teach me languages since I was little. First German, then Russian – these were obligatory at the time. I studied French at school and English at home. But now, in my old age, I am the worst English speaker of my family. But I go to English classes twice a week now, to a senior‘s club. On Mondays a former professor teaches us and on Thursdays it’s just us students and we revise what we’ve learnt on Monday. My classmates are ladies who are twenty years younger than me but they chose me to lead the lessons – they say I am the most advanced student.“

„My sister studied English at a Faculty of Philosophy and she emigrated a long time ago, they used to live in Bern. Her first son married a Canadian, her second son now lives in London. All of my grandchildren studied in United States for a year. So when the family meets, everybody speaks perfect English. That was a motivation for me to learn it better. Moreover, every now and then some foreigners stop me on the street and ask me for directions. So I always ask them: ‚Where are you from?‘ And when they show me a map, I say: ‚Wait, I take my glasses.‘ Then I look at the map and tell them where to go. There are also foreign exchange students living in our apartment building and one floor above me there is a girl who married an Englishman. I try to practise English with him as well. But you know what? He wants to talk to me in Czech!“