Powered by Seat

HOPRG_1685a

„Vždy jsem se hrozně bála smrti, měla různé úzkosti. Říkala jsem si: ‚Ty jo, tak my jednou umřeme a pak už pro nás nebude nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nic.‘ Teď jsme tu byli, malou chviličku – takové lusknutí prstu v těch nekonečných milionech a milionech let – a pak už tady zase nebudem. Pamatuji, že už v dětství jsem hodně brečela, že jednou umřeme. Takové to první dětské uvědomění si té konečnosti. U svého syna jsem to před pát lety pozorovala také. Vždy před spaním, když jsme si po pohádce povídali. Nejdřív si uvědomil, že umřu já – protože jsem starší než on. Najednou mi to jeden večer řekl a začal brečet, to bylo strašně srdceryvné. Pak si uvědomil, že dinosauři vymřeli, když sem spadl velký kámen, a tak se mě začal ptát: ‚Kdy spadne další kámen?‘“

„Řekla jsem mu tehdy: ‚Víš, někteří lidé věří, že se po smrti narodíme znovu.‘ Já sama na reinkaranci zas až tak nevěřím, ale kdysi mi od těch úzkostí pomohla myšlenka, že tady po smrti v určité formě přetrváme, že jsme součástí vícero věcí. Syna jsem o ale ničem nepřesvědčovala, nějak si na to po čase přišel sám. A tím se hodně uklidnil, to pro mě bylo důležité. A to, co se stane na konci života – kdo ví? Ale doufám, že on k té smrti bude mít hezký vztah. Že to pro něj nebude něco, čeho by se měl bát.“

/

„I have always been afraid of death, had various anxieties. I used to say: ‚Well, so we are all gonna die one day and then there will never, never, never, never ever be anything.‘ Once we were here, just a moment – like snapping your fingers in all those endless millions and millions years – and then we are gone. I remember I used to cry a lot when I was a child. It was this first awareness of your own finality. I noticed it at my son, too. Always right before he went to bed when we talked after the fairy tale. First he realised I was gonna die – because I’m older than he is. Once he told me this and started to cry, it was heart-breaking. Then he realised that dinosaurs got extinct because of the huge rock and he asked me: ‚When is the next rock gonna fall down?’“

„I replied: ‚You know, some people believe we are gonna get reborn after the death.‘ I myself don’t believe in reincarnation so much but the thought that we will remain in some form, that we are a part of more things used to help me from my anxieties. But I didn’t persuade my son, he found out himself. And it calmed him down, that was very important for me. And who knows what happens at the end of our lives? But I hope he will have a nice relationship with death. That it won’t be anything he should be afraid of.“