Powered by Seat

HOPRG_1704a

„Naštěstí mám štěstí. Měl jsem ho vždycky a mám ho i teď, když jsem na ulici. Nemám žádné povinnosti, mám pokoj. Jen mi teď někdo rozřezal stan, takže spím pod stromem. Ale já si z toho stejně nic nedělám. Jsem z deseti dětí, musel jsem se naučit starat sám o sebe. A mít nízké nároky. Koupím si kousek salámu a dva rohlíky. Mám rád rum, tak si koupím ten malinkej a bude mi to stačit. Vodu si koupím perlivou, s tou se i umeju. Dnes jsem s ní taky zalil růži, kterou jsem včera našel na ulici a zapíchnul támhle u pomníčku doktora Součka. Toho zastřelili, když na konci války ošetřoval raněného. Já tam často zapaluju i svíčku, pro sebe si říkám, že i za Sašu, kamaráda, který už nežije. Snažím se prostě tady o ten park starat – je to můj park. Nemám rád, když je kolem mě bordel, tak tady sbírám i odpadky. Pán Bůh mě za to jednou odměnil – našel jsem v hlíně dvacku.“

„Žiju z hodiny na hodinu. Někdy si tady sednu a pustím si rádio, mám takový malý tranzistoráček. Včera hráli docela rozumně, americké blues z 50. let. Tak jsem si tu poslouchal a najednou přiletěli havrani, přistáli támhle na tom stromě a poslouchali se mnou. Opravdu, vůbec nekrákali. Občas to tak dělají – já mám rádio položené na kolenou a hraju jim. Schvalně jsem se pak včera v jednu chvíli zvednul a vypnul to. A v tu ránu byl strašný rachot, jako kdyby tomu rozuměli.“

„Já jsem takový vesničan ve městě a zvířata mám rád. A neprivileguju mezi nima. Mám rád i ty holuby, na který lidi tak nadávaj. Vždyť oni to jsou taky takoví bezdomovci jako já. Akorát mě štvou jednou věcí – že umí lítat. To bych si přál. Abych uměl lítat.“

/

„Luckily I am lucky. I’ve always been, even now when I live on a street. I don’t have any responsibilities, it’s all peaceful. But recently someone has cut my tent to pieces so now I sleep under a tree. But I take it easy. I come from a family of ten children so I had to learn how to take care of myself. And I learnt how to be satisfied with little. I buy a piece of salami and two bread rolls. I like rum so I buy myself the smallest one and it will do. I buy sparkling water, I also use it to wash myself. Today I used it to water a rose that I found yesterday on a ground and that I stuck it next to a headstone of a doctor Souček, a man that was killed at the end of the war when he was treating an injured man. I often light up a candle there, I tell myself that it burns also for Saša, a friend of mine who died. I simply try to take care of the park – it’s my park. I don’t like when there is mess around me so I also collect garbage. God rewarded me for that once – I found a twenty crown coin in the dirt.“

„I live from hour to hour. Sometimes I sit down here and turn on a radio, I have a small transistor. Yesterday they played quite sensibly, American blues of the 1950′s. I was sitting here, listening, and suddenly ravens flied in and sat down on the tree over there and started to listen with me. They really did, they didn’t caw at all. They do it sometimes – I have my radio placed on my knees and I let it play for them. I wanted to test it yesterday so I stood up at one point and turned off the radio. And they started to caw loudly right that moment, as if they understood.“

„I am a villager in a city and I like animals. I don’t privilage among them. I even like pigeons which some people curse on. They are homeless just like me, after all. But they annoy me with one thing – that they can fly. I wish I could. To know how to fly.“