Powered by Seat

HOPRG_1711a

„Píšu si do deníku, snažím se teď něco napsat opravdu každý den. Jednak ráda píšu a také je to pro mě taková vnitřní potřeba, sebereflexe. Občas se vrátím k tomu, co jsem si zapsala kdysi a vidím přímo před sebou svůj vývoj. Někdy si zapíšu jen nějakou věcnou vzpomínku, kde jsem kdy byla, ale jindy píšu, jak jsem se cítila. Něco, co třeba v tu chvíli nemůžu nikomu říct, a tak to napíšu tam. Já jsem celkově takový uzavřenější člověk, často vyhledávám samotu. To s tím psaním asi souvisí. Ale myslím si, že některé věci prostě člověk řeší jen sám se sebou.“

/

„I’m making a note into my diary, I try to write something every day. Firstly, I like to write. But it’s also a sort of an inner need for me, a way of self-reflection. Sometimes I go back in time and see what I wrote and I can see my development. Sometimes I put down just a short, factual note about where I was but sometimes I write about how I felt. Overall, I’m rather an introverted person so I look out to be on my own. I guess the writing comes with it. On the other hand, I think that some things are to be sorted out only with yourself.“