Powered by Seat

HOPRG_1713a

„Po gymplu jsem si sbalila batoh a přestěhovala se z jižních Čech do Prahy. To mě hodně změnilo. Do té doby jsem žila pod ochranou rodičů a mám pocit, že jsem o životě a o světě vlastně moc nepřemýšlela. Pak přijedete z malebného, malého městečka, kde jsou na sebe všichni hodní, a vystoupíte s tím svým baťůžkem na Hlaváku. To nezapomenu – šla jsem přes park na tramvaj a kolem mě se míhaly ty davy lidí s kamennou tváří. Každý do každého strká, všechno je hektické. To pro mě byla pocitově dost velká změna. Pak jsem jela na svoji první brigádu do Strašnic, kde jsem vystoupila a bylo to tam hrozně šedivé a oprýskané. Pamatuji, jak jsem z toho byla nešťastná, že ta Praha je vlastně ošklivá. Všechno se také zdálo být takové daleké a já si uvědomovala různé vůně a pachy. Což je ale teď po letech něco, co mi trochu chybí – když se přestěhujete do nového města, tak všechno vnímáte daleko intenzivněji.“

„Přestože jsem se opravdu snažila, tak jsem zpočátku nemohla najít práci. Neměla jsem se komu vybrečet a jelikož jsem dost hrdá, tak jsem si nedovolila zavolat rodičům a oznámit jim, že se vracím domů. Znala jsem spoustu lidí, kteří tohle počáteční období neustáli a opravdu jeli zpátky. Já se ani nedivím, člověk je ve velké izolaci – bez práce, bez přátel, bez rodiny. Mně vlastně asi pomohlo, že jsem v tom svém věku ještě neměla tak rozvinuté logické uvažování, že jsem byla taková praštěná. Jeden měsíc jsem jedla jenom chleba s kečupem, protože jsem prostě na nic víc neměla. Když bylo líp, tak jsem si u Vietnamců koupila kusové vajíčko.“

„Od té doby vím, že každé špatné období jednou skončí. Že by tomu člověk neměl propadat, utápět se v tom. Naopak je dobré si i v té špatné zkušenosti něco pro sebe najít. Člověk nikdy nemůže mít v daný okamžik všechno, celý ten kruh zkušeností. Když jste bohatý, tak se naučíte věci, které náleží bohatému životu. A když jste chudý, tak se naučíte věci, které náleží chudému životu. To je daleko cennější, než když pořád jenom přemýšlíte o tom, kdy už bude dobře.“

/

„After I graduated at high school, I packed by bag and moved from South Bohemia to Prague. This experience changed me a lot. Until then I lived under protection of my parents and now I feel I didn’t even thought about life or the world all that much. Then you get out of the pictoresque, little town, where everybody is nice to each other, and you get off at Hlavní nádraží. I will always remember it – I walked through the local park to catch a tram and crowds of straight-faced people were passing me by. Everyone scrambling through the crowd, everything’s hectic. It felt very different from what I knew. Then I went for my first part-time job one day to Strašnice, where I got off and everything was grey and flaked. I remember being all sad that Prague is in fact ugly. Everything also seemed to be very distant and I was noticing all kinds of smells and odours. Which is something what I kind of miss today – when you move to a new city, you perceive everything around you much more intensively.“

„Even though I really tried, I was unable to get a job at first. And I didn’t have anyone to cry to. Since I’m quite proud person so I didn’t allow myself to call my parents and tell them that I was coming back home. I knew a lot of people who didn’t manage to go through this initial phase and really did go back. I am not surprised, you are very isolated – no job, no frieds, no family. I think it was a good thing for me that my logical thinking was still not so developed at my age, that I was a bit wacky. One month I ate only bread with ketchup because I simply coudn’t afford anything else. On a good days, I bought myself a single egg at a local shop.“

„Since that time I know that every bad period will end one day. That one shouldn’t get submerged in it. You should try to find something good for yourself even in the bad experience. We cannot have it all at one moment, all the circle of life experiences. When you’re rich, you’ll learn things that belong to rich life. And when you’re poor, you’ll learn things that belong to poor life. That’s much more valuable than to constantly think about when the good times are going to come.“