Powered by Seat

HOPRG_1740a

(3/3) „Když mě čtrnáct dní po mých osmnáctých narozeninách táta vykopl z bytu, tak jsem se cítil být vržený do velkého oceánu. Bez ničeho. Neviděl jsem to tenkrát tak dramaticky, ale asi jsem měl. Nejdřív jsem chvíli bydlel u jedné své bývalé učitelky mimo Prahu, pak v Libni v domě na půl cesty, pak různě po kamarádech. Dnes jsem sám v malém bytě, kde teď zrovna žiju bez elektriky. Každou chvíli navíc hrozí, že nedám dohromady peníze a skončím na ulici. A tentokrát už opravdu nevím, co dělat. A lidem už moc nevěřím. Protože většinou, když jsem od někoho přijal pomoc, tak se mi to nakonec vymstilo.“

„Když jsem po dohodě odešel z poslední práce, tak jsem šel po ulici a říkal si, že já mám asi opravdu problém s autoritou. Kór když je to chlap. Rozhodně nelezu do konfliktu jen tak. Ale jsem ochotný se hádat a přít, když si myslím, že jsem v právu. A s tím mají autority problém. No, ale začal jsem hledat další práci. Uplynul měsíc, dva měsíce, tři, čtyři – práce nikde. Nemám holt dodělanou střední školu a jsem tmavej. Z většiny míst mi ani neodpověděli, když jsem se šel někam zeptat na přímo, tak mě vždy odmítli. A přitom blbý nejsem a umím jazyky. Nevím, co je špatně. Něco je ale špatně.“

„Snažím se dnes bojovat, i když už nemám ani žádnou zbraň. Ale mám pocit, že se poslední roky jen točím v kruhu. Je blbé někoho obviňovat z toho, jak se dnes mám, nikdy jsem to nedělal, ale co jsem měl kdy udělat jinak? Já jsem prostě jednal podle toho, v jaké jsem byl situaci. Udělal jsem spoustu věcí, které bych za normálních okolností neudělal. A udělal jsem i chyby. Třeba, že jsem se zamiloval. Vzal jsem si potom půjčky na bydlení, které jsem tehdy pro nás dva chtěl vytvořit. Od té doby mám dluhy. Snažím se teď proto vydělat prachy, kde to jde. Poslední dobou se často budím s tím, že je večer někde pokerový turnaj. Že bych tam mohl jít a teoreticky vyhrát. Poker jsem hodně hrál i na internetu. Jeden čas to bylo hodně fajn. Od listopadu to už vůbec fajn není.“

„Nikdy jsem nechtěl, aby na mě někdo koukal jako na chudáka. Protože já jsem strašně hrdý. A paradoxně bych jednou chtěl pomáhat lidem. Uvědomuji si, že jsou takoví, kteří jsou na tom hůř než já, a vím, jak funguje, respektive nefunguje, systém. Chci se z toho všeho dostat a nějak se přičinit, aby nemuselo tolik lidí trpět. Když už jsem tady a mám tohle za sebou, tak si říkám, že to asi má nějaký důvod. Třeba je tohle ten důvod.“

/

„When my father kicked me out of the flat fourteen days after my eighteenth birthday, I felt like being thrown into a big ocean. I didn’t have a thing. I didn’t see it very dramatically back then but I guess I should have. At first I stayed at a place of my former teacher outside of Prague, then in a Halfway House in Libeň, then with various friends. Now I live alone in a small flat, currently without electricity. Every now and then I have a problem to get money together to pay the rent so there is a risk that I will end up on a street. And this time I really don’t know what to do. And I don’t have much trust in people anymore. Because usually when I accepted a help from someone, it backfired on me eventually.“

„When I left my last job by agreement, I was walking down a street and I thought: ‚I really do have a problem with an authority.‘ Especially if the authority is a guy. I definitely always think twice before I engage in a conflict. But I am capable to argue when I think that I am right. Authorities have a problem with that. Well, but I started to search for a new job. A month passed, two months, three, four – no job. I am not a high school graduate and I am dark-skinned. They didn’t reply to me from most of the places. When I went to ask directly, they always refused me. Even though I am not stupid and I can speak foreign languages. I don’t know what’s wrong. But something is wrong.“

„I try to fight even though I don’t have any weapons anymore. But I have a feeling that I’ve been turning in a circle for the last couple of years. It’s stupid to blame someone for my current life but what should have I done differently? I always acted according to the situation I was in. I did a lot of things that I wouldn’t have done otherwise. And I made some mistakes. Like falling in love. I took loans for rents of a place I wanted to create for the two of us. I have had debts ever since. That’s why I try to earn money wherever I can now. Lately I’ve been waking up with a thought that there is a poker tournament somewhere in the city. That I could enroll and theoretically I could win. I played poker online as well. I was very good for a while. But since November it’s not goot at all.“

„I never wanted anynone to pity me. Because I am very proud. It’s paradoxial that I would like to be a man who helps others one day. I am aware that there are people who are in a worse situation than I am and I know how the system works, or rather how it doesn’t work. I want to overcome all this and do something so that not so many people suffer. When I am here and I’ve been through all of this, I think there must be some reason. Maybe that’s is the reason.“