Powered by Seat

HOPRG_1741a

„Já jsem beran, který si našel rakyni. Vždy byla tak citlivá jako já jsem byl hrubosrstý. Právě to bylo na úplném začátku našeho vztahu zajímavé, hezké. Ale pak se ukázalo, že je to ta největší potíž. Takže už jsme se stihli i na rok a půl rozejít.“

„Klasická situace je, že slunce mého života něco chce a já zareaguji jasně, rychle a bez jakýchkoliv emocí. To ji ale zraní. Takže to mi dává příležitost nemít svoje přirozené, velmi prudké reakce typu ‚ne‘, ‚jo‘, tečka. Je to pro mě příležitost si uvědomit: Ano, tady je slunce mého života a já bych se na ni teď mohl podívat, usmát se, udělat, že jsem se zamyslel a pak říct: ‚Asi by se mi líbilo, kdyby to bylo takhle.‘ Což je to, co ona chce.“

„Nedávno jsem přišel večer domů a měl takovou tu klasickou, základní reakci chlapa machistického typu, východní Slovensko, 1930. Otevřel jsem dveře, nebylo uklizeno. Hučel vysavač, nebylo uvařeno. Ačkoliv otec, který živí rodinu, již přišel domů! Koukal jsem se na to, krev se mi narhrnula do hlavy a už mi tam letělo: ‚Cos celý den dělala, s těma dětma?‘ Ale pak jsem se zastavil a došlo mi, že to můžu udělat jinak. Tak jsem se usmál, objal ženu a řekl, že jsem rád, že jsme všichni zdraví.“

„Takovéhle momenty, to jsou prostě příležitosti. Příležitosti zachovat se jinak, než jaký je ten archetyp, než jaká nám naběhne prvotní reakce. S tím se bojovat nedá, ale můžeme to vidět. A můžeme to změnit.“

/

„I am Aries who found himself a woman who is Cancer. She’s always been as sensitive as I was rough. That’s what was interesting and nice at the beginning of the relationship. But it turned out to be the greatest problem. So we already managed to break up for a year and a half.“

„A typical situation starts with her, the sun of my life, demanding something from me, who usually responds in a very quick, clear and emotionless manner. Which is rather hurtful for her. So this gives me an opportunity not to have my natural, very abrupt reactions like replying ‚yeah’, ‚nope’, period. It’s an opportunity for me to realise: Alright, here stands the sun of my life and what I could do right now is to look at her, smile, pretend that I am thinking over the cause and than to say: ‚I guess I would like it to be this way.‘ Which is what she wants.“

„Recently I came back home in the evening and had the typical, basic reaction of a macho kind of guy, Eastern Slovakia, 1930. I opened the door, the flat was not cleaned up. The vacuum cleaner was roaring, the dinner was not prepared. Even though the man, the provider of the family, has arrived! I was looking around, blood was rushing to my head and I was already prepared to say: ‚What did you do all day with the kids?‘ But then I stopped and I realised that I could do it some other way. So I smiled, hugged my wife and told her how happy I was that we were all well and healthy.“

„These kind of moments are opportunities for us. Opportunities to act in a different way than the archetype tells us to, in a different way than our initial reaction tells us to. We cannot fight that but we can see that through. And we can change that.“