Powered by Seat

HOPRG_1746a

„Já jsem zažila socialismus, zažila jsem kapitalismus. A musím říct, že socialismus mi připadal o trochu lepší – více se staral o lidi. Ano, byli lidé, kteří měli málo, ale nebyli vysloveně chudáci. Teď jsou chudáci. I ten důchodce, když je sám, když má vystačit se svým důchodem, tak je z něj dneska chudák. Však se podívejte – kolik starých lidí se dnes usmívá? Podle mě by se mělo vytvořit nějaké pravidlo, aby si mohl opravdu každý vydělat, aby každý měl alespoň nějaké minimum. Maximum ne, každý ať si zaslouží. Jen ty miliardáře bych vůbec nepěstovala. Protože oni když mají jednu korunu, tak chtějí dvě a když mají dvě, tak chtějí deset. A plno jiných nemá nic. Proto není kapitalismus schopen vytvořit společnost, která bude dobrá. To musí přijít ještě něco jiného. Ale já jsem obyčejná ženská a je mi devadesát let – mě se neptejte, jak by to mělo vypadat.“

/

„I lived in socialism, I’ve been living in capitalism. And I have to say that socialism seemed a little better to me – it took more care of the people. Yes, there were people who had little but not people who had nothing at all. Now there are such people. Even the pensioner, when he is left alone, when he has to pay everything from his pension, is a poor man nowadays. Just look around – how many old people smiles? I think they need to create a rule so that every man can earn some basic money, so that every man has a certain minimum income. Not a maximum income, let every man earn what he deserves. I just wouldn’t breed the billionares at all. Because when they have one crown, they want to have two. And when they have two, they want to have ten. Yet many other people have nothing at all. That’s why capitalism is not capable of creating a just society. That’s why we need yet another system to come. But I am an ordinary ninety years old woman – don’t ask me how it should look like.“