Powered by Seat

HOPRG_1760a

„Loni mi po letech zjistili, že mám něco s krční páteří. Mám takzvanou torzní distonii, hlava mi jde pořád dozadu. Napsali mi léky, takové oblbováky. Ale teď mě to už alespoň tolik nebolí a dobře spím. Ale víte jak mi je, když jsem dřív chodila po horách třicet kilometrů a teď dojdu sotva do parku?“

„No a co? Já jsem chodíval čtyřicet dva kilometrů! Víte – ona je fňukna. Já tohle poslouchám furt. My jsme kamarádi, potkali jsme se kdysi v lázních. Já byl vdovec, ona rozvedená.“

„Já jsem nemohla mít děti a on mě nalákal na své vnučky.“

„Někdy jsem ji musel vysloveně terorizovat. Například jsem zjistil, že když jde rychle, tak se nekroutí. Ona říkala: ‚Nemůžu.‘ Tak jsem u cesty utrh kopřivu a šlehal ji přes nohy. A utíkala. Pak jsem řek, že budeme jezdit na kole. To samozřejmě zase nemohla. Ale nakonec jsme toho spolu najezdili! My se prostě doplňujeme. Jsme jeden druhému ‚P‘ – to znamená ‚průvodce‘ – v průkazu osoby se zdravotním postižením, ZTP/P.“

„A když vaříme, tak já krájím a on dochucuje.“

/

„Last year they found out that there is something wrong with my cervical spine. I have torsion dystonia, my head keeps going backwards. They prescribed me medication, those that make you dizzy. But at least it doesn’t hurt that much anymore and I can sleep. But do you know how I feel when I used to walk thirty kilometres in the mountains and now I’m barely able to walk to the park?“

„So what? I used to walk fourty-two kilometres! You know, she’s a whiner. I have to listen to this all the time. We are friends, we met in a health resort years back. I was a widower, she was divorced.“

„I couldn’t have children so he allured me on his granddaughters.“

„I had to terrorize her sometimes. For example I found out that when she walked quickly, she didn’t twist her body. She said: ‚I can’t.‘ So I plucked a nettle and I started to whip her legs. And she ran. Then I said that we would ride a bike. She said she couldn’t, obviously. But in the end we rode a lot together! We complement each other. We are each others ‚P‘ – that stands for ‚průvodce‘ (guide), in ZTP/P – in the card for a person with disabilities.“

„And when we cook together, I chop the food and he flavours it.“