Powered by Seat

HOPRG_1798a

„I think a big change in your life comes when you start listening. When you let your senses go. Can you hear the water of the stream behind us? Can you smell the flowers? The trees? And the moist in the air, can you feel it? The voices of the children playing in the park, can you hear? That’s wonderful. I came to a point when I enjoy all those things. I sit down and I enjoy. Then it happens that people come, like you did, they talk to me and listen to what I say. So I am part of the landscape.“

/

„Myslím, že velká změna v životě člověka přichází ve chvíli, kdy začne naslouchat. Kdy začne vnímat všemi smysly. Slyšíte tu vodu, co teče v říčce za námi? Cítíte ty květiny? Ty stromy? A tu vlhkost vzduchu, vnímáte ji? Ty hlasy dětí, co si hrají támhle v parku – slyšíte je? Je to krásné. Došla jsem do bodu, kdy si všechno tohle dokážu užít. Sednu si a užívám si. Pak se stane, že se někdo objeví, tak jako teď vy, začne se mnou mluvit a naslouchá tomu, co říkám. Takže jsem součástí té krajiny.“