Powered by Seat

HOPRG_1813c

(2/2) „What helped me back then was that I already joined MYSA, an organization that runs football leagues and tournaments for kids and youth in slum areas of Nairobi. When my friends told me to play football with them, at first I was like: ‚No, football is only for boys!‘ But one day they took me to the field, I saw their practise and decided to join. And it was the best decision I could have made. Even though I didn’t even know what position I wanted to play at first so they made me a goalkeeper. But it was not only football. I was trained as a peer educator and I started to train younger kids. In football, in life skills, in social issues. That’s also the reason why I came here – MYSA cooperates with Czech campaign ‚Fotbal pro rozvoj‘ that also uses football as a tool for development. It’s a chance for young people to come together and share their experiences. We don’t play the football people known from television. It’s a bit different – since there is no referee, at first we discuss the rules that we come up with, then we play the game and then we discuss again at the end. Politely, with respect to each other. We discuss fair play, what does it mean in the game and in everyday life. Here in Czech Republic we work with young people from youth centres and we ask them: ‚Do you think that everybody should be able to play football together, despite colour of their skin, their gender, their religion, their community?‘ And they say: ‚Yes, football is for everybody!‘ It’s a safe space to meet others. It can bring everyone together, no matter what their background is.“

/

„Tehdy mi pomohlo, že už jsem se v té době přidala k organizaci MYSA, která ve slumech východního Nairobi pořádá fotbalové ligy a turnaje pro děti a mládež. Když mi kamarádky prvně říkaly, abych s nimi šla hrát fotbal, tak jsem nejdřív odpovídala: ‚Nejdu, fotbal je jen pro kluky!‘ Jednoho dne mě ale vzaly s sebou na hřiště, viděla jsem, jak trénují, a rozhodla jsem se přidat. A bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat. I přesto, že jsem na začátku ani nevěděla, na jaké pozici bych chtěla hrát, a tak mě postavily do brány. Ale nešlo jen o fotbal. Byla jsem vyškolena jako mentorka svých vrstevníků a začala je učit. Jednak fotbal, ale také praktické životní dovednosti nebo různé sociální otázky. To je také důvod, proč jsem přijela sem – MYSA spolupracuje s českou kampaní ‚Fotbal pro rozvoj‘, která také využívá fotbal jako prostředek rozvoje. Je to šance pro mladé lidi se sejít a sdílet své zkušenosti. Ale nehrajeme fotbal, který lidé znají z televize. Je to trochu jiné – jelikož hrajeme bez rozhodčího, tak nejprve diskutujeme o pravidlech, která společně vymyslíme, pak hrajeme a na konci se sejdeme k diskuzi znovu. Diskutujeme slušně, se vzájemným respektem. Mluvíme o fair play, o tom, co to znamená ve hře a v každodenním životě. Zde v České republice pracujeme s dětmi z nízkoprahových center. Ptáme se jich: ‚Myslíte si, že by každý měl mít možnost hrát společně fotbal? Bez ohledu na barvu kůže, pohlaví, náboženství?‘ A oni odpovídají: ‚Jo, fotbal je pro všechny!‘ Je to bezpečné místo pro setkání s druhými lidmi. Dokáže lidi spojit, ať už pochází z jakéhokoliv prostředí.“

__

Tentokrát se o náhodné setkání nejednalo. V organizaci MYSA Kenya jsem v roce 2012 působil tři měsíce jako dobrovolník a ve stejném roce jsem procestoval Česko s kampaní Fotbal pro rozvoj. Letošní ročník odstartoval včera v Praze, v následujících týdnech zavítá česko-keňský tým například do Plzně, Nepomyšle, na hrad Hartenberg či do Ostravy.

Více informací: http://www.fotbalprorozvoj.org

/

This time it was not a random encounter. I worked as a volunteer in MYSA Kenya back in 2012 and the same year I travelled around Czech republic with the Fotbal pro rozvoj. This year’s campaign has started yesterday in Prague. In the following weeks, the Czech-Kenyan team will visit Pilsen, Nepomysl, Hartenberg castle or Ostrava.

More information: http://www.fotbalprorozvoj.org/?lang=en