Powered by Seat

HOPRG_1817a

„Many of my friends are always so afraid when they travel. Afraid of strange men approaching them, for examle. I’m not afraid so much. I came to Prague on a bike from Germany, tommorow I take a train to Ostrava and then I will bike through Poland, Baltic countries and Saint Petersburg to Moscow from which I will take a train to China and go back to Hong Kong. I meet a lot of people this way and most of them are nice. I think it’s important to tell and show people that it should be safe for women to travel alone. Men have threats too, they can also get harassed but it’s mainly women who are told not to travel alone. But it shouldn’t be a women’s problem. Creating safer places for everyone should be everyone’s problem.“

/

„Hodně mých kamarádek má při cestování velký strach. Například z cizích mužů, kteří je na ulici osloví. Já se tolik nebojím. Do Prahy jsem přijela na kole z Německa a zítra odjedu vlakem do Ostravy, odkud na kole pojedu přes Polsko, pobaltské země a Petrohrad do Moskvy a dále vlakem do Číny, až se dostanu zpět do Hong Kongu. Potkávám takhle spoustu lidí, většina z nich je fajn. Myslím, že je důležité lidem říci a ukázat, že by mělo být bezpečné, aby ženy cestovaly samotné. I na muže čekají různé hrozby, i oni mohou zažít sexuální obtěžování, ale jsou to především ženy, které slýchají, že by samotné cestovat neměly. Ale to by neměl být problém žen. To, aby vznikala bezpečnější místa pro všechny by měl být problém nás všech.“