Powered by Seat

HOPRG_1838a

„Mířím na sraz lidí, kteří mají rádi viktoriánskou dobu: Počátek industrializace, parní stroje, knihy Julese Verna a tak dále. Steampunk. Je to ‚punk‘, takže fantazii se meze nekladou. Vím o lidech, co v tomhle stylu staví roboty, co předělávají monitory, klávesnice. Co postavili motorku, která jezdí na páru. Když pro takovou věc vymýšlíte kostým, tak se buď inspirujete módou 19. století, nebo popustíte uzdu své fantazie a skončíte jako steampunkový opravář. A když ten kostým vyrábíte, tak si možná představujete, jak v potrubí bojujete s obrovskou krysou.“

/

„I am on the way to a gathering of people who like Victorian times: The dawn of industrialization, steam engines, books of Jules Verne and so on. Steampunk. It’s a ‚punk‘ so imagination knows no limits. I know people who build robots in this style, who re-make monitors and keybords. Who have built a motorcycle that runs on steam. When you try to come up with a costume for such a thing, you either let yourself be inspired by fashion of 19th century or you let your fantasy go wild and end up as a steampunk repairman. And when you‘re making the costume you might imagine yourself fighting with a giant rat in pipes.“