Powered by Seat

HOPRG_1839a

„Viděl jsem kdysi pořad v televizi, kde chlapík s maskou ukazuje různý kouzla. To se mi zalíbilo a řekl jsem si, že bych to zvládnul taky. Takže už tři dny tady kouzlím na ulici před tátovým obchodem. A je to super! Líbí se mi, jak je to všechno takové tajemné, že tak i musíte mluvit, a najednou bum! – někdo má v peněžence kartu, kterou si předtím vybral z balíčku. A nechápe, jak se mu tam dostala. Jeden chlapík tu třeba začal řvát, že to nebyla jeho karta a odešel. Ale včera mi dva Američani dali sto pade – přestože jsem říkal, že mi nic dávat nemusí. Já to dělám jen pro radost. I tenhleten klobouk jsem si udělal sám. Jednomu pánovi, co vypadal jako Ozzy Osbourne, se tak líbil, že si ho u mě objednal.“

/

„I saw a TV show once where a guy with a maks showed various magic tricks. I liked it and I thought that I could do it myself. So I’ve already spent three days doing magic tricks here on the street, in front of my father’s shop. And it’s great! I like the mystery of it all, you have to even speak in a mysterious way. And then bam! – there is a card in your wallet that you’ve picked from the card deck before. And you don’t understand how it got there. One guy started to yell that it was not his card and he left. But two Americans gave me one hundred and fifty crowns – even though I told them that they didn’t have to do that. Because I do it just for fun. I even made this hat. One guy who looked like Ozzy Osbourne liked it so much that he ordered one from me.“

HOPRG_1839c

Mám podezření, že tím kloboukem odpoutává pozornost

/

I have a suspision that he uses the hat as a distraction