Powered by Seat

HOPRG_1841a

„Musíte mluvit nahlas, já nedoslýchám. Což je nepříjemné, poněvadž já jsem klavírista. To byla náplň mého života, začal jsem hrát už jako chlapec. Míval jsem koncerty všude po světě, ale před jedenácti lety jsem toho musel nechat. Už jsem neměl dobrou zvukovou kontrolu, nebylo by zodpovědné pokračovat. Poněvadž já jsem hrál hlavně komorní muziku, při které se člověk musí dokonale přizpůsobit svým partnerům. Poslední koncert jsem odehrál v Tokiu, s jednou místní houslistkou. Z toho mi doma zůstala nahrávka japonské státní televize. Ale jak se mi ten sluch stále zhoršuje, tak si ji dnes už ani neposlechnu. Ale to se nedá nic dělat – musím říct, že já se s tím vším vyrovnal poměrně brzy. Protože jsem si řekl, že v minulosti mi štěstí vždy přálo. Že jednou to skončit muselo. Po tom Tokiu jsem měl pozvánky na další koncerty, ale všechno jsem to tehdy stornoval. Možná jsem mohl ještě nějaký čas pokračovat, dále koncertovat, a publikum by to možná ani nepoznalo. Ale já bych to poznal. A to jsem nechtěl prožít.“

/

„You have to speak up because I am partially deaf. Which is unpleasant since I am a pianist. That was my life, I started to play already as a boy. I had concerts all over the world but eleven years ago I had to stop. I didn’t have sufficiant sound control anymore, it wouldn’t be responsible to go on. Because I performed primarily chamber music in which you have to adapt to your partners. The last concert I had was in Tokyo, with a local violinist. Back home I have a recording of the concert from Japanese televison. But as my hearing gets worse adn worse, I can’t even listen to it anymore. But there’s nothing I can do about it. And I have to say that I’ve managed to deal with it all quite soon. Because I thought that I had been very lucky in life up until that moment. That the luck had to stop one day. After the concert in Tokyo, I still had invitations for other concerts but I cancelled everything. Perhaps I could had go on for some time more, to have a few more concerts. Perhaps the audience wouldn’t even tell the difference. But I would. And I didn’t want to experience that.“

__

K poslechu: https://www.youtube.com/watch?v=3gmmscP34Lo