Powered by Seat

HOPRG_1844a

„I am first of the group to get married and they try to humiliate me by making me go around dressed like this. I also have some tasks to do: I need somebody to say a sentence in French, I have to weigh 1000 kilograms of girls on this weight, I have to drink some alcohol, obviously, and I have to kiss five guys on the cheek. By the way, can I kiss you on the cheek?“

/

„Jsem první z naší party, kdo se žení, a tak se mě snaží ponížit tím, že musím chodit takhle oblečený. Také musím splnit různé úkoly: Musím někoho přimět říct větu francouzsky, musím na támhleté váze navážit tisíc kilo holek, musím samozřejmě vypít různý alkohol a musím dát pěti klukům polibek na tvář. Mimochodem, mohl bych vás políbit na tvář?“