Powered by Seat

HOPRG_1879a

„Baví mě písmenka a rozdíly – na jednom obrázku je všechno dobře a na jednom všechno špatně. A pak se to zakroužkuje.“

„Ještě pánovi řekni, čím chceš být.“

„Já chci být mašinfíra. Protože se mi líbí ty stroje v nich. A jak jsou rychlý. A pomalý. Jak se odpojujou a napojujou. A co dokážou, třeba vézt něco hrozně těžkýho. Být mašinfírou je dobrý. Protože vlastně můžeš mít i přestávky.“

/

„I like letters and ‚spot the difference‘ pictures – when there is everything good on the first picture and everything bad on the second one. And you have to circle it.“

„Tell him also what you want to become.“

„I want to be a train driver. Because I like the machines in trains. And how fast they are. And how slow. How they connect and disconnect. And what they can do, like carry something really heavy. It’s good to be a train driver. Because you can actually have breaks.“