Powered by Seat

hoprg_1888a

“Čtyři jsou moji, čtyři hledají nový domov. Protože já už několik let dělám dočasnou péči, kdy se staráte o psa z útulku, aby si zvykl na člověka, socializoval se. Pozorujete ho, všímáte si, na co reaguje špatně, v jakých momentech prožívá déjà vu, kdy se mu v hlavě vrací to špatné, co prožil. O tom pak můžu říct budoucím majitelům. A je to skvělý pocit, když od nich pak slyším, jak se ten pes má. Jednou jsem měl vlkodava kříženého s pudlem, který měl jen tři nohy a dostal se do rodiny, kde mají dalšího vlkodava. Po čase mi ukazovali fotky a to pro mě bylo úžasné. Vidět, jak ten pes, který prožil hrozné věci, najednou dostal křídla. Jak úplně lítá. Jak dostal volnost, důvěru a sám začal důvěřovat, že se mu jeho život změnil. Ale je to pro mě trochu jako droga. Protože když si na ten pocit, že dokážete měnit životy psů a lidí k lepšímu, zvyknete, tak si začnete říkat: Proč bych jel na dovolenou? To bych ztratil jeden týden, kdy bych mohl zachránit jednoho dalšího psa.”

/

“Four of them are mine, another four are looking for a new home. For several years now, I’m been providing temporary care for dogs from shelters so as they can get used to people, socialize. You observe them, pay attention to what he reacts on and when they experience something like a déjà vu when they get flashbacks from their past. Everything I can tell the future owners. It’s a great feeling when I later hear how is the dog doing. Once I took care of a wolfhound crossbred with a poodle, he had only three legs and got to a family that had another wolfhound. After some time they showed me his pictures and it was amazing. Too see the dog, who had been through terrible things, suddenly get free. He got freedom, trust and started to trust others, his world really changed. But it’s like a drug for me. Because when you get used to the feeling that you can change lives of other dogs and people for the better, you start questioning yourself: ‚Why would I go on vacation? I would lose one week when I could save another dog.’”