Powered by Seat

hoprg_1890a

„Pro mě je strašně duležitý humor, vždycky byl. Ale já mám rád takový ten suchý anglický humor, který ne každý chápe. Třeba se mě někdo na zastávce zeptá, co dělám a já řeknu, že koukám z okna. Když namítne, že tam žádné okno není, tak řeknu, že koukám ze zavřeného.“

/

„Humour is very important to me, it always has been. But I like the kind of dry English humour that not everybody understands. Like when somebody asks me on a bus stop what am I doing and I reply that I am looking out of a window. When the person objects that there is no window, I say that the window is closed.“