Powered by Seat

hoprg_1894e

Čemu jste se spolu naposledy smály?
„Když ona u babičky říkala, že se žába pokakala.“
„To jsem neříkala!“
„Že jelen se pokakal.“
„Já jsem říkala něco jinýho, ale už si to nepamatuju.“
„Že foťák se pokakal.“
„Říkala jsem, že koza se pokakala. A pak, že se počůrala.“
 
/
 
When did you laugh together lately?
„When we were at grandma’s and she said that a frog pooped itself.“
„I didn’t say that!“
„That a deer pooped itself.“
„I said something else but I can’t remember.“
„That a camera pooped itself.“
„I said that a goat pooped itself. And then it wet itself.“
 
hoprg_1894a