Powered by Seat

hoprg_1899a

„Znáte Rataje nad Sázavou? Tam jsme se s manželem poznali, tam jsem se mu zalíbila. Chodili jsme se koupat do Sázavy a bylo z toho manželství. Dobré manželství. Byla neveselá doba, pořád se sem někdo cpal, ale s manželem jsme si vytvářeli zázemí. Mohli jsme se na sebe spolehnout – že budeme poctiví, že si budeme věrní. Nevím, co bych o nás jinak řekla. Víte, my jsme ničím nevynikali, byli jsme takoví malí, solidní lidé. Ale ti jsou také potřeba, ne?“

/

„Do you know the town of Rataje nad Sázavou? That’s where I met my husband, that’s where he noticed me. We used to go to swim in the Sázava river and soon we got married. And it was a good marriage. The times were bad, other countries kept on forcing their way in here, but we managed to create a common base. We could rely on each other – that we would be honest, that we would be faithful. I don’t know what else I could tell you about us. We didn’t really excel in anything, we were little, decent people. But those are needed to, aren’t they?“