Powered by Seat

hoprg_1898a

„Já se za socialismu cítil jako v medu – líznout nám dali, ale neudělal jste ani krok. A bez svobody podle mě normální člověk nemůže žít. Pamatuji, jak jsem šel 17. listopadu na tu demonstraci a říkal ženě: ‚Já si myslím, že padne režim.‘ Ona od té doby tvrdí, že jsem pravděpodobně hodně vysoko postavený fízl. Ale já tehdy ve skutečnosti sám nevěřil, že se to stane, ti co dnes říkají, že to věděli, tak lžou. Ale já vždy hodně chodil mezi lidi, četl si tehdy nástěnky na vysokých školách, a cítil, že se něco stát musí.“

„Myslím, že to říká profesor Jan Rychlík, že po převratu bylo cítit takové vzrušení, jaké člověk jinak zažívá snad jen při první lásce. Jiří Suk, také historik, zas píše, že to byla krátká revoluce étosu, které brzy přesla v revoluci zájmu. Ale dokud to byla revoluce étosu, tak to bylo opravdu něco nádherného. Vidět ta plná náměstí lidí, kterým šlo o to samé. Slyšet Václava Havla, jak mluvil o pravdě a lásce – pro mě to prostě nejsou prázdné pojmy. A pro mě osobně bylo hodně důležité, když Petr Pithart, tehdejší předseda vlády, odmítl v roce 1991 úplatek. Šel a nahlásil to. Nikdy mu to nezapomenu, protože já už tehdy začínal cítit takovou počínající skepsi. Najednou se totiž začali objevovat bohatí lidé, o kterých jsem věděl, že ke svým penězům nemohli přijít poctivou prací. A tenhle případ tehdy ukázal, že korupce už tehdy začala zasahovat až do těch nejvyšších pater. Já od té doby říkám: Buď byl Petr Pithart jediným českým politikem, u kterého došlo k pokusu o korupci, nebo platí B – že to nikdo další už neohlásil.“

/

„It was like being in honey during socialism – they let us have a taste but we couldn’t move. And a sane man cannot live without his freedom. I remember that when I went for a demostration on 17th November 1989, I told my wife: ‚I think the regime is going to collapse.‘ She’s been teasing me since then that I must be a high-level cop. But in fact I didn’t believe the communist regime would fall, the ones who nowadays claim that they knew, lie. But I was always sociable, I read message boards at universities and I felt that something had to happen.“

„I think it was professor Jan Rychlík who said that after the Velvet Revolution, people felt such an excitement that is being ordinarily experienced only when you fall in love for the first time. Jiří Suk, also a historian, writes that it was a short revolution of ethos that was followed by a revolution of interest. But as long as it was the revolution of ethos, it was really beautiful. To see public squares full of people who had the same goals. To hear Václav Havel’s speeches about truth and love – for me, these are not empty words. And for me it was important moment when Petr Pithart, a prime minister at the time, refused a bribe he had been offered. He reported it instead. I will never forget him for doing that because already back then I’d started to feel certain scepticism. Because suddenly some people got rich and I knew they hadn’t got their money through honest work. This case showed that corruption started to emerge even at the highest level. Since then I’ve been saying: Either Petr Pithart was the only Czech politician whom somebody tried to bribe, or B is the correct answer – that nobody else reported it.“