Powered by Seat

hoprg_1936a

„Lojza je bruselský grifonek. Viděli jsme ho ve filmu ‚Lepší už to nebude‘ s Jackem Nicholsonem, rozhodli se a jeli pro něj až na Moravu. A stejně jako v tom filmu obměkčil toho morouse, tak dělá radost i nám. Je sladkej. On je jako batole – chodí neustále za mnou, ať jdu, kam jdu. Když jdu do patra, tak on leze za mnou, když sedím u televize, tak ho v tu ránu mám na klíně a už mi olizuje obličej. Jak se tomu říká, když berou psy za dětmi nebo starými lidmi a nechávají je mazlit se s nimi – canisterapie? Terapie psem.“

/

„Lojza is a Brussels Griffon. We saw him in the ‚As Good as It Gets‘ movie with Jack Nicholson, decided and went for him all the way to Moravia. And the same way he soften heart of the grumpy man, he makes us happy. He’s sweet. And he’s just like a toddler – he keeps following me, no matter where I go. Where I go upstairs, he climbs up too, when I watch TV, he jumps into my lap and licks my face. How is it called when they take dogs to children or elderly and let them cuddle with them – Canistherapy? A therapy through a dog.“