Powered by Seat

hoprg_1966a

(2/2) „Když jsem odcházel z Jedličkova ústavu, tak jsem si říkal: Proč se mi ještě neozval magistrát s tou nabídkou bytu? Kontaktoval jsem je a oni mi řekli, že tam tu moji žádost vůbec nemají. Ukázalo se, že ta paní, se kterou jsem tu žádost vyplňoval, nedlouho po našem setkání v práci skončila a nedotáhla to do konce. To bylo tvrdý. Ztratil jsem takhle v podstatě dva roky a už jsem si nedokázal představit, co bych sehnal jiného. Nechtěl jsem se vrátit zpět k mámě, a tak jsem jeden čas bydlel u kamaráda vozíčkáře, pak chvíli v bytě od asociace paraplegiků. Ale tam jsem byl s tím, že až přijde nějaký člověk po úraze, tak že se budu muset okamžitě stěhovat. Což se po roce stalo. Půl roku jsem pak nakonec byl zpátky u mámy. Zjistil jsem, že člověk může zažádat o bezbariérový byt na své městské části. Já pocházím z Radotína, takže jsem zažádal na Praze 16. Řekli mi, že žádný bezbariérový byt nemají, ale ať si zkusím zažádat v místním domově důchodců, že tam mají některé byty upravené pro vozíčkáře. Byl jsem tak zoufalý, že jsem se opravdu šel dívat na byt do domova důchodců. A i bych tam možná opravdu šel. Ale přestože ten byt byl celý bezprahový, tak jeho koupelna nebo záchod vůbec nebyly vůbec pro vozíčkáře uzpůsobené. V Praze je vůbec takových bytů málo. Realitky často jako ‚bezbariérové‘ nabízejí byty, které pro vozíčkáře nejsou nijak uzpůsobené, jen jsou v domě, kde je výtah. V té době jsem z toho už byl fakt zoufalý. Když už jsem něco našel, tak to bylo strašné drahé. Začal jsem hledal bydlení i v různých městech mimo Prahu, jen abych už někde bydlel. Nakonec mi loni, po dvou letech od chvíle, kdy jsem podal druhou žádost, napsali z magistrátu a nabídli mi pronájem jejich bytu. Už tedy nemusím věčně řešit, v jaké organizaci dostanu krátkodobé chráněné bydlení. Už mám své místo, které si můžu zabydlet.“

/

„When I was leaving the Jedlička Institute I was thinking why haven’t I heard from the city council regarding their apartments? I contacted them and they told me they didn’t have any applications from me. It turned out that the lady who helped me to file the application, quit her job shortly after our meeting and she didn’t finish it up. That was hard. Due to this I lost two years and I couldn’t see what else I could find. I didn’t want to go back to my mum’s so I stayed at a friend’s place, then at a place owned by Paraplegic Association. But I stayed there on the condition that if someone after an accident comes, I would have to leave. Which happened in a year and I had to stay at my mum’s for half a year. I learned that you can apply for a wheelchair accessible apartment at the municipality you live in. I come from Radotín so I applied to Prague 16. They told me they didn’t have any wheelchair accessible apartments but I should try to apply at a local retirement home, they might have some. And I even considered it. But I found out that even though the apartment was labeled as wheelchair accessible, the bathroom and the toilet were not adjusted to it. There is only a few regular wheelchair accessible apartments. The real estate agencies often offer as wheelchair accessible apartments places which don’t have any needed adjustments but which just have a lift. I was desperate. When I found something, it was really expensive. Eventually, after two years from the moment when I filed in the second application, the city council offered me one of their apartments. So I don’t have to look for temporary solutions anymore. I have my place where I can settle in.”

__

Poslední příběh ze série o lidech, kteří se ocitli v takzvané „bytové nouzi“, tak jak ji definuje připravovaný zákon o sociálním bydlení. O jeho přijetí se dlouhodobě zasazuje Platforma pro sociální bydlení.

Pokud chcete přijetí zákona o sociálním bydlení podpořit vy sami, můžete tak učinit prostřednictvím petice na stránkách www.mitsvujdomov.cz. A od ledna sledujte dění na Mít svůj domov.

/

The last story of a series on people who got into a situation of a so-called „housing crisis“, as defined by the Law on Social Housing that is being prepared now in the Czech republic. The passing of the Law has been advocated by Platforma pro sociální bydlení for a long time.

You can voice your support of the Law through a petition on www.mitsvujdomov.cz. From January on, you can also follow the campaign on Facebook: Mít svůj domov